Uniwersytet Wschodniej Anglii

Wzajemne nauczanie rówieśników (peer instruction) nabiera tempa dzięki TurningPoint

Case study: TurningPoint wspiera aktywne uczenie się w klasie i dostarcza cennych danych dla pedagoga.

Wyzwanie

Fabio Aricò, wykładowca makroekonomii na Uniwersytecie Wschodniej Anglii, chciał zapewnić studentom osobiste doświadczenie w swoich licznych klasach. Chciał wykorzystać technologię w celu zintensyfikowania interakcji ze studentami i stworzenia otwartego dialogu polegającego na ciągłym przekazywaniu informacji zwrotnych, dzięki któremu studenci mogliby dokonywać samooceny.

Rozwiązanie

Program Fabia Aricò był bogaty, składały się na niego wykłady, małe seminaria i warsztaty, w których studenci pracowali nad problemami poprzez nauczanie wzajemne (Peer Instruction). Dzięki wykorzystaniu TurningPoint był w stanie przekonać się, jak jego metoda pedagogiczna funkcjonowała przez cały rok. Wykorzystując dane zebrane za pośrednictwem TurningPoint, przeprowadził badania pedagogiczne i opracował cenne materiały analityczne dotyczące uczenia się.

Podczas wykładów, Pan Aricò używał TurningPoint, aby zadawać pytania powtórzeniowe na początku wykładu, oraz aby zorientować się, jak dobrze zostały przyswojone poprzednie zajęcia. Następnie zadawał pytania, aby ustalić, jak uczniowie rozumieli materiał w miarę jego omawiania. Na zakończenie każdego wykładu zadawał pytania w skali Likerta, aby sprawdzić, jak uczniowie sobie radzili i poznać trudności, jakie napotykali. Zebrane dane posłużyły do opracowania raportu w formacie PDF, który został umieszczony w systemie zarządzania kursami Blackboard, gdzie komentował odpowiedzi studentów i przedstawiał sugestie dotyczące ich dalszego udoskonalania.

Podczas dużych warsztatów studentom zadawano dziesięć pytań na sesję, a Pan Aricò ukrywał rozkład wyników. Uczniowie odpowiadali anonimowo, a następnie byli proszeni o dokonanie samooceny. Po dokonaniu samooceny, zachęcano studentów do dyskusji w ramach wzajemnego nauczania (Peer Instruction), a następnie przeprowadzano ponownie tę samą ankietę.

„TurningPoint zwiększa możliwości prowadzenia wszelkiego rodzaju badań pedagogicznych poza zajęciami – i uważam to za po prostu niesamowite”. 

—Fabio Aricò

Podczas zestawiania danych samoocen studentów z samymi wynikami studentów, Pan Aricò dotarł do bardzo interesujących rezultatów. Przeprowadził te ćwiczenia za pomocą TurningPoint podczas warsztatów, ale podczas seminariów korzystał z formy papierowej. Podczas warsztatów większość studentów dokonała poprawnej samooceny. Jednakże w trakcie seminariów, gdzie nie korzystano z TurningPoint, studenci osiągający dobre wyniki dobrze radzili sobie także z samooceną, podczas gdy studenci mający gorsze wyniki dokonywali też nietrafnej samooceny. Pan Aricò powiedział: „Nie mogę stwierdzić, że to wszystko zasługa technologii, ponieważ warunki znacznie się różnią, ale wydaje się, że TurningPoint pozwoliło studentom lepiej przeanalizować pytania do samooceny”.

Zestawiał również dane oceniania kształtującego z wynikami egzaminu i dopasowywał je do danych studentów, tak aby jego zestaw danych można było filtrować według różnych kryteriów demograficznych. „TurningPoint stwarza potencjał do prowadzenia wszelkiego rodzaju badań pedagogicznych poza zajęciami – co uważam za po prostu niesamowite”, wyjaśnił.

Zorganizowano grupy fokusowe w celu określenia potencjału TurninPoint w kształtowaniu pewności siebie i umiejętności skutecznego działania. Prawie wszyscy studenci dostrzegli rolę TurningPoint jako potężnego narzędzia do samooceny. Niemal 50% jego uczniów to studenci zagraniczni, a z powodu różnic kulturowych wielu z nich nie wyrażało otwarcie swoich opinii. Odzew na TurningPoint od jego międzynarodowych studentów był bardzo korzystny, ponieważ większość czuła się upoważniona do wyrażania własnego zdania podczas zajęć.

Wyniki

Aricò powiedział: „Uczniowie uwielbiają oglądać slajdy z linkami porównania, które pokazują, jak dobrze udzielono odpowiedzi na pytanie, gdy przeprowadzono anonimową ankietę, w porównaniu do poprawnych odpowiedzi po nauczaniu wzajemnym (Peer Instruction). Na początku roku zapytałem studentów, czy wierzą w moc nauczania wzajemnego, a większość z nich stwierdziła, że nie. Pod koniec sesji zapytałem, czy uczniowie uważają, że nauczyli się od swoich rówieśników, a większość odpowiedziała w sposób bardzo pozytywny”.

„Kiedy mierzyłem postępy w uczeniu się podczas nauczania wzajemnego (Peer Instruction), które stanowi zasadniczo siłę pedagogiki, odkryłem, że postępy w uczeniu się są jeszcze większe, gdy początkowy zestaw poprawnych odpowiedzi jest mniejszy. Oznacza to, że nauczanie wzajemne naprawdę działa, a to pod względem ilościowym jest prawdopodobnie najlepszym wynikiem, jaki udało mi się osiągnąć we wszystkich dotychczasowych analizach”, powiedział.