Uniwersytet w Surrey

Pomóż uczniom odnaleźć ich własny głos dzięki technologii odpowiedzi

Case study: Wprowadzenie interaktywnego ankietowania uczniów za pomocą TurningPoint wzmacnia ich pewność siebie

Wyzwanie

Christopher Wiley jest starszym wykładowcą muzyki i dyrektorem ds. kształcenia i dydaktyki w School of Arts na Uniwersytecie w Surrey, gdzie sprawuje nadzór nad kwestiami uczenia się i nauczania w odniesieniu do 10 różnych dyscyplin artystycznych i około 900 studentów.

Potrzebował sposobu na zaangażowanie uczniów, szczególnie w przypadku tematów, które mogły być im mniej znane, takich jak trudniejsze obszary historii muzyki klasycznej. W takich sytuacjach stwierdzał, że niektórzy uczniowie niechętnie wypowiadali się przed salą pełną swoich rówieśników z powodu posiadania stosunkowo małej wiedzy.

Rozwiązanie

Wiley wprowadził do klasy system odpowiedzi uczniów TurningPoint i stwierdził, że dało to pewność siebie mniejszości. Uczniowie już nie milczeli, ale wykorzystywali technologię odpowiedzi jako platformę do wyrażania swoich opinii. Kiedy już odpowiadali i odkrywali, że inni w klasie podzielali ich poglądy, rozpoczęły się rozmowy, które pomagały rozwijać głębsze, zorientowane na studenta rozumienie nowych zagadnień.

TurningPoint umożliwił również Wiley’owi wdrożenie szeregu różnych strategii pedagogicznych, które usprawniły proces uczenia się. Na przykład podzielił klasę na zespoły i użył gry TurningPoint, aby wesprzeć grywalizację, w której uczniowie głosowali na poprawne odpowiedzi za pomocą pilotów odpowiedzi i zdobywali punkty. Zauważył, że „zespoły naprawdę współpracowały ze sobą i współpracowały, ucząc się w oparciu o gry w celu uzyskania prawidłowych odpowiedzi i zdobycia punktów”.

„TurningPoint jest tak elastyczny, gdyż wszystko jest wbudowane w PowerPoint®; opcjonalnie ankieta Anywhere umożliwia mi korzystanie z systemu odpowiedzi studentów równolegle do tego, co znajduje się na moim pulpicie”.

–Christopher Wiley

Ponadto, wykorzystując odwrócone techniki podczas zajęć równolegle z funkcją porównywania demograficznego TurningPoint, był w stanie śledzić i porównywać postępy uczniów.

„TurningPoint jest tak elastyczny, gdyż wszystko jest wbudowane w PowerPoint; opcjonalnie ankieta Anywhere umożliwia mi korzystanie z systemu odpowiedzi studentów równolegle do tego, co znajduje się na moim pulpicie”, dodał.

Wiley zawsze umożliwia studentom korzystanie albo z aplikacji systemu odpowiedzi uczniów Turning Technologies na ich własnych telefonach komórkowych, albo z urządzenia pilota ucznia, po prostu dlatego, że „przy wyższym czesnym nie można zawsze oczekiwać, że wszyscy studenci będą posiadać smartfony”.

Wyniki

„Odzew na TuringPoint jest miażdżąco pozytywny”, powiedział. Rozwinął myśl, stwierdzając, że TurningPoint jest „łatwy w obsłudze, umożliwia integracyjną i interaktywną naukę, daje natychmiastowe rezultaty, które mają wpływ na przebieg wykładu i wyrównuje możliwości partycypacji, tak że wszyscy mogą wnosić swój wkład na równi z innymi”.

Wykorzystanie technologii odpowiedzi uczniów jest szczególnie ważne, ponieważ możliwości pedagogiczne, jakie stwarza, nie są oferowane przez żadne inne narzędzie do nauki. Natomiast z obserwacji uczniów jasno wynika, że ta właśnie technologia znacznie usprawnia proces uczenia się.